Slalombakken parkering, Masta, Ravdojok, Vuollosnjarga, Karasjok Camping, brua, rundkj°ringen x2 og slatombakken parkering.