Det ble trukket ut 6 gevinster i jubileet, men 2 av dem ble trukket for juni og perioden jan til juni 2016. Resten ble trukket ut for denne aktuelle dagen. Nesten alle vinnerne har fått sine gevinster.

Takker de som sponset; Kjell H Sæther, Tor Sæther og Seppo fra Karigasniemi.

Takker Edmund Persen for hjelpa.

Hvis der er noen andre som kan tenke seg å sponse gevinst til denne tur postkassen så sier ikke undertegnede nei takk for det ::