Davvi Girji sponser 5 slike pakker bestående av sitteunderlag, lommelykt og en liten sekk eller pose for 2021. Takker Davvi Girji for dette.