Trukket ut onsdag 7 juni 2020 og ble vunnet av Ingrid.

Trukket det andre gavebrevet 13 okt 2020 for perioden 29 juni 2011 til 12 oktober 2020

Erland Søgård ble trukket ut og han hadde vært på Haldi 11 mai 2019.