Takker Kjell's Kafe for gevinst middag for to med drikke verdi kr.400,- sponset som gevinst til Haldi postkasse for Śret 2021.

Dette vil  bli trukket ut i slutten av 2021.