Mottatt gevinst fra Samisk Litteratursenter til Haldi postkasse for 2019 som vil bli trukket ut en gang i l°pet av 2019. Takker for gevinsten :)