Det ble overført 3 drikkeflasker og 3 skjerf fra 2020 og til 2021. To blåe drikke flasker gikk bort i en quiz. En blank drikke flaske var plassert oppe på Haldi og ble funnet søndag 2 mai 2021 :)