Disse har godkjent at de kan være med på Besøkslista for 2021 når de har skrevet i boka.

Anbjørg E Antonsen
Anni G Somby
Arve Vanvik
Bjørnar Rasmussen
EIMK
Eivind Strømeng
Ellen Ingrid G Eira
Heidi M Aslaksen
Inger Lise Nordsletta
Jan Amundsen
Jesper Lindstrøm

Jo Espen Thomassen

Jon Egil Olli
Kirsten Wirkola
Laila Kristine Skum
Marit E Amundsen
Per Nils Utsi
Piera Mosebakken
Pål Even Thomassen
Ragnhild Rasmussen
Solveig Skum Solbakken
Synnøve Olsen
Trine B
Kjetil A
Thorill Mikkelsen
Wenche Helene Solbakken
 
 
 
 

 

Besøkende til postkassen på Haldi i 2021.

Hvis du har skrevet i boka og ønsker navnet ditt her, så gi beskjed. Email:haldi@runbox.no

Eller på messenger :)

Dato Navn Din tur nr :) Nummerering
Januar      
01 Jan 01   01
01 Jan     02
06 Jan     03
08 Jan 01   04
09 Jan Jo Espen Thomassen 01 05
16 Jan     06
16 Jan Wenche H Solbakken 01 07
16 Jan Heidi M Aslaksen 01 08
17 Jan Wenche H Solbakken 02 09
27 Jan     10
27 Jan Inger Lise Nordsletta 01 11
27 Jan     12
27 Jan Wenche H Solbakken 03 13
28 Jan     14
31 Jan     15
31 Jan     16
  16 ganger er det blitt skrevet i boka i januar    
Februar      
13 Feb     17
13 Feb Inger Lise Nordsletta 02 18
13 Feb     19
20 Feb Jo Espen Thomassen 02 20
28 Feb Solveig Skum Solbakken 01 21
  5 ganger er det blitt skrevet i boka i februar    
Mars      
01 Mars Piera Mosebakken 01 22
01 Mars     23
06 Mars Wenche H Solbakken 04 24
06 Mars Inger Lise Nordsletta 03 25
07 Mars Per Nils Utsi 01 26
09 Mars Per Nils Utsi 02 27
13 Mars     28
14 Mars EIMK 01 29
14 Mars Per Nils Utsi 03 30
15 Mars     31
18 Mars     32
19 Mars     33
20 Mars Per Nils Utsi 03 34
20 Mars EIMK 02 35
21 Mars Per Nils Utsi 04 36
21 Mars     37
25 Mars     38
26 Mars     39
27 Mars     40
28 Mars     41
29 Mars     42
30 Mars     43
30 Mars Kirsten Wirkola 01 44
30 Mars     45

31 Mars

Per Nils Utsi 05 46
31 Mars     47
  26 ganger er det blitt skrevet i boka i mars    
April      
01 April Piera Mosebakken 02 48
01 April Kirsten Wirkola 02 49
01 April Wenche H Solbakken 05 50
01 April Per Nils Utsi 06 51
01 April     52
02 April     53
02 April Per Nils Utsi 07 54
02 April EIMK 03 55
03 April Per Nils Utsi 08 56
03 April Piera Mosebakken 03 57
04 April Per Nils Utsi 08 58
04 April Solveig Skum Solbakken 02 59
04 April Piera Mosebakken 04 60
04 April Per Nils Utsi 09 61
04 April     62
04 April     63
04 April     64
04 April     65
04 April     66
04 April Jo Espen Thomassen 03 67
05 April Per Nils Utsi 10 68
05 April     69
05 April     70
05 April Piera Mosebakken 05 71
06 April Piera Mosebakken 06 72
07 April Piera Mosebakken 07 73
07 April     74
07 April     75
08 April Piera Mosebakken 08 76
08 April EIMK 04 77
08 April     78
08 April     79
08 April     80
08 April     81
09 April Piera Mosebakken 09 82
09 April EIMK 05 83
10 April Piera Mosebakken 10 84
10 April Piera Mosebakken 11 85
11 April     86
11 April Piera Mosebakken 12 87
12 April Piera Mosebakken 13 88
13 April Piera Mosebakken 14 89
14 April Piera Mosebakken 15 90
15 April Piera Mosebakken 16 91
17 April     92
20 April Wenche H Solbakken 06 93
20 April Inger Lise Nordsletta 04 94
21 April Eivind Strømeng 01 95
21 April     96
21 April     97
23 April Eivind Strømeng 02 98
23 April     99
23 April + hund   100
23 April     101
25 April Piera Mosebakken 17 102
27 April     103
25 April     104
25 April     105
25 April     106
26 April Trine B 01 107
26 April Kjetil A 01 108
26 April     109
27 April Piera Mosebakken 18 110
28 April     111
29 April Piera Mosebakken 19 112
30 April     113
30 April     114
30 April     115
30 April     116
30 April     117
  70 ganger er det skrevet i boka i april    
Mai      
01 Mai Piera Mosebakken 20 118
01 Mai Eivind Strømeng 03 119
02 Mai     120
02 Mai     121
02 Mai     122
02 Mai     123
02 Mai     124
02 Mai     125
02 Mai Piera Mosebakken 21 126
02 Mai   og hund   127
02 Mai     128
02 Mai     129
02 Mai 01   130
03 Mai Piera Mosebakken 22 131
03 Mai     132
03 Mai Trine B 02 133
03 Mai Kjetil A 02 134
04 Mai Piera Mosebakken 23 135
04 Mai Eivind Strømeng 04 136
04 Mai     137
04 Mai     138
04 Mai     139
05 Mai Piera Mosebakken 24 140
05 Mai     141
05 Mai Wenche Helene Solbakken 07 142
05 Mai Inger Lise Nordsletta 05 143
06 Mai Piera Mosebakken 25 144
06 Mai     145
06 Mai     146
07 Mai Piera Mosebakken 26 147
07 Mai Eivind Strømeng 05 148
07 Mai Piera Mosebakken   27 149
08 Mai Piera Mosebakken 28 150
06 Mai     151
09 Mai     152
09 Mai Piera Mosebakken 29 153
09 Mai     154
09 Mai     155
09 Mai     156
09 Mai     157
09 Mai     158
09 Mai     159
09 Mai     160
09 Mai     161
09 Mai     162
09 Mai     163
09 Mai     164
09 Mai 01   165
09 Mai     166
09 Mai 16 personer vært på Haldi 09 mai   167
10 Mai Piera Mosebakken 30 168
10 Mai Laila Kristine Skum 01 169
10 Mai Trine B 03 170
10 Mai Kjetil A 03 171
10 Mai     172
10 Mai     173
10 Mai     174
10 Mai     175
10 Mai     176
12 Mai Eivind Strømeng 06 177
12 Mai Piera Mosebakken 31 178
12 Mai Piera Mosebakken 32 179
12 Mai     180
12 Mai     181
13 Mai Piera Mosebakken 33 182
13 Mai     183
13 Mai     184
13 Mai Per Nils Utsi 11 185
13 Mai     186
13 Mai     187
13 Mai     188
13 Mai     189
13 Mai     190
14 Mai Piera Mosebakken 34 191
14 Mai Piera Mosebakken 35 192
14 Mai Jesper Lindstrøm 01 193
15 Mai Piera Mosebakken 36 194
15 Mai Eivind Strømeng 07 195
15 Mai     196
15 Mai     197
15 Mai Piera Mosebakken + Mery 37 198
16 Mai Piera Mosebakken + Mery 38 199
16 Mai     200
16 Mai Per Nils Utsi 12 201
16 Mai     202
16 Mai     203
16 Mai     204
16 Mai     205
16 Mai     206
17 Mai Eivind Strømeng 08 207
17 Mai Piera Mosebakken 39 208
17 Mai     209
17 Mai     210
17 Mai     211
17 Mai     212
17 Mai     213
17 Mai Trine B 04 214
17 Mai Kjetil A 04 215
17 Mai     216
17 Mai     217
17 Mai Piera Mosebakken 40 218
18 Mai Piera Mosebakken 41 219
18 Mai Eivind Strømeng 09 220
18 Mai Thorill Mikkelsen 01 221
18 Mai Heidi M Aslaksen 02 222
18 Mai Inger Lise Nordsletta 06 223
19 Mai Piera Mosebakken 42 224
19 Mai Jan Amundsen 01 225
19 Mai Marit E Amundsen 01 226
19 Mai     227
19 Mai     228
19 Mai     229
19 Mai Piera Mosebakken 43 230
20 Mai     231
20 Mai Piera Mosebakken 44 232
20 Mai Jan Amundsen 02 233
20 Mai Marit E Amundsen 02 234
21 Mai Eivind Strømeng 10 235
21 Mai Piera Mosebakken 45 236
21 Mai     237
21 Mai Jo Espen Thomassen 04 238
22 Mai Piera Mosebakken 46 239
23 Mai Eivind Strømeng 11 240
23 Mai     241
23 Mai     242
23 Mai     243
23 Mai Pål Even Thomassen 01 244
23 Mai     245
23 Mai     246
23 Mai Piera Mosebakken 47 247
23 Mai     248
23 Mai     249
23 Mai     250
23 Mai     251
23 Mai     252
23 Mai     253
23 Mai     254
23 Mai     255
23 Mai     256
23 Mai Jon Egil Olli 01 257
23 Mai     258
23 Mai Per Nils Utsi 13 259
24 Mai     260
24 Mai     261
24 Mai Piera Mosebakken 48 262
24 Mai     263
24 Mai     264
24 Mai Per Nils Utsi 14 265
24 Mai Piera Mosebakken 49 266
24 Mai Trine B 05 267
24 Mai Kjetil A 05 268
24 Mai     269
24 Mai     270
24 Mai Piera Mosebakken 50 271
24 Mai     272
24 Mai Inger Lise Nordsletta 07 273
24 Mai Wenche H Solbakken 08 274
24 Mai Heidi M Aslaksen 03 275
24 Mai     276
24 Mai     277
24 Mai     278
24 Mai Jo Espen Thomassen 05 279
25 Mai Eivind Strømeng 12 280
25 Mai Piera Mosebakken 51 281
26 Mai Piera Mosebakken 52 282
26 Mai Piera Mosebakken 53 283
26 Mai Inger Lise Nordsletta 08 284
26 Mai Heidi M Aslaksen 04 285
26 Mai Wenche H Solbakken 09 286
26 Mai     287
26 Mai     288
26 Mai     289
26 Mai Jo Espen Thomassen 06 290
27 Mai Piera Mosebakken 54 291
27 Mai     292
27 Mai     293
28 Mai Thorild Mikkelsen 02 294
28 Mai Heidi M Aslaksen 05 295
28 Mai Piera Mosebakken 55 296
29 Mai     297
29 Mai     298
29 Mai     299
29 Mai     300
29 Mai     301
30 Mai Piera Mosebakken 56 302
30 Mai     303
30 Mai     304
30 Mai     305
30 Mai     306
30 Mai     307
30 Mai     308
30 Mai     309
30 Mai     310
30 Mai     311
30 Mai Ragnhild Rasmussen 01 312
30 Mai Bjørnar Rasmussen 01 313
30 Mai     314
30 Mai     315
30 Mai     316
30 Mai     317
30 Mai     318
30 Mai     319
31 Mai Eivind Strømeng 13 320
31 Mai Piera Mosebakken 57 321
31 Mai     322
31 Mai     323
31 Mai     324
31 Mai     325
31 Mai Solveig S Solbakken 03 326
31 Mai Trine B 06 327
31 Mai Kjetil A 06 328
31 Mai     329
31 Mai     330
31 Mai     331
  214 ganger er det blitt skrevet i boka i mai    
Juni      
01 Juni Piera Mosebakken 58 332
01 Juni     333
01 Juni     334
01 Juni Ingrid G Eira 01 335
01 Juni Anni G Somby 01 336
01 Juni Synnøve Olsen 01 337
01 Juni     338
01 Juni     339
01 Juni     340
01 Juni     341
01 Juni     342
01 Juni     343
01 Juni    

343

02 Juni Piera Mosebakken 59 344
02 Juni Laila K Skum 02 345
02 Juni Wenche H Solbakken 10 346
02 Juni     347
02 Juni Arve Vanvik 01 348
02 Juni     349
02 Juni     350
02 Juni     351
02 Juni     352
02 Juni     353
02 Juni     354
03 Juni Piera Mosebakken 60 355
03 Juni     356
03 Juni     357
03 Juni     358
03 Juni     359
03 Juni     360
03 Juni     361
03 Juni     362
04 Juni Eivind Strømeng 14 363
04 Juni     364
04 Juni Piera Mosebakken 61 365
04 Juni     366
04 Juni     367
05 Juni Piera Mosebakken 62 368
05 Juni     369
05 Juni     370
05 Juni     371
06 Juni     372
06 Juni     373
06 Juni     374
06 Juni Piera Mosebakken 63 375
06 Juni     376
06 Juni     377
06 Juni     378
06 Juni     379
06 Juni     380
06 Juni Piera Mosebakken 64 381
06 Juni Kirsten Wirkola 03 382
06 Juni Piera Mosebakken 65 383
06 Juni     384
06 Juni     385
06 Juni     386
06 Juni     387
06 Juni     388
06 Juni     389
06 Juni     390
07 Juni Piera Mosebakken 66 391
07 Juni Trine B 07 392
07 Juni Kjetil A 07 393
07 Juni     394
07 Juni     395
07 Juni     396
07 Juni     397
07 Juni     398
07 Juni     399
07 Juni     400
07 Juni     401
07 Juni     402
07 Juni     403
08 Juni Piera Mosebakken 67 404
08 Juni Eivind Strømeng 15 405
08 Juni     406
08 Juni Jo Espen Thomassen 07 407
09 Juni Piera Mosebakken 68 408
09 Juni     409
09 Juni     410
09 Juni     411
09 Juni     412
10  Juni     413
10 Juni     414
10 Juni     415
10 Juni     416
10 Juni     417
10 Juni Piera Mosebakken 69 418
10 Juni Laila K Skum 03 419
10 Juni     420
10 Juni     421
10 Juni     422
10 Juni     423
11 Juni     424
11 Jun i     425
11 Juni Piera Mosebakken 70 426
11 Juni     427
11 Juni     428
11 Juni     429
12 Juni Piera Mosebakken 71 430
12 Juni     431
12 Juni     432
13 Juni Piera Mosebakken 72 433
13 Juni     434
13 Juni     435
13 Juni     436
13 Juni     437
13 Juni Inger Lise Nordsletta 09 438
14 Juni Piera Mosebakken 73 439
14 Juni     440
14 Juni Trine B 08 441
14 Juni Kjetil A 08 442
14 Juni     443
14 Juni     444
15 Juni Piera Mosebakken 74 445
15 Juni     446
15 Juni     447
15 Juni     448
15 Juni     449
15 Juni     450
16 Juni     451
16 Juni Piera Mosebakken 75 452
       
  121 ganger er det skrevet i boka så langt    
  i Juni :)    
  Totalt siden 29 juni 2011 = 6626