Disse har godkjent at de kan være med på Besøkslista for 2021 når de har skrevet i boka.

Anbjørg E Antonsen
Anni G Somby
Arve Vanvik
Bjørnar Rasmussen
EIMK
Eivind Strømeng
Ellen Ingrid G Eira
Heidi M Aslaksen
Inger Lise Nordsletta
Jan Amundsen
Jesper Lindstrøm

Jo Espen Thomassen

Jon Egil Olli
Kirsten Wirkola
Laila Kristine Skum
Marit E Amundsen
Per Nils Utsi
Piera Mosebakken
Pål Even Thomassen
Ragnhild Rasmussen
Solveig Skum Solbakken
Synnøve Olsen
Trine B
Kjetil A
Thorill Mikkelsen
Wenche Helene Solbakken
 
 
 
 

 

Besøkende til postkassen på Haldi i 2021.

Hvis du har skrevet i boka og ønsker navnet ditt her, så gi beskjed. Email:haldi@runbox.no

Eller på messenger :)

Dato Navn Din tur nr :) Nummerering
Januar      
01 Jan 01   01
01 Jan     02
06 Jan     03
08 Jan 01   04
09 Jan Jo Espen Thomassen 01 05
16 Jan     06
16 Jan Wenche H Solbakken 01 07
16 Jan Heidi M Aslaksen 01 08
17 Jan Wenche H Solbakken 02 09
27 Jan     10
27 Jan Inger Lise Nordsletta 01 11
27 Jan     12
27 Jan Wenche H Solbakken 03 13
28 Jan     14
31 Jan     15
31 Jan     16
  16 ganger er det blitt skrevet i boka i januar    
Februar      
13 Feb     17
13 Feb Inger Lise Nordsletta 02 18
13 Feb     19
20 Feb Jo Espen Thomassen 02 20
28 Feb Solveig Skum Solbakken 01 21
  5 ganger er det blitt skrevet i boka i februar    
Mars      
01 Mars Piera Mosebakken 01 22
01 Mars     23
06 Mars Wenche H Solbakken 04 24
06 Mars Inger Lise Nordsletta 03 25
07 Mars Per Nils Utsi 01 26
09 Mars Per Nils Utsi 02 27
13 Mars     28
14 Mars EIMK 01 29
14 Mars Per Nils Utsi 03 30
15 Mars     31
18 Mars     32
19 Mars     33
20 Mars Per Nils Utsi 03 34
20 Mars EIMK 02 35
21 Mars Per Nils Utsi 04 36
21 Mars     37
25 Mars     38
26 Mars     39
27 Mars     40
28 Mars     41
29 Mars     42
30 Mars     43
30 Mars Kirsten Wirkola 01 44
30 Mars     45

31 Mars

Per Nils Utsi 05 46
31 Mars     47
  26 ganger er det blitt skrevet i boka i mars    
April      
01 April Piera Mosebakken 02 48
01 April Kirsten Wirkola 02 49
01 April Wenche H Solbakken 05 50
01 April Per Nils Utsi 06 51
01 April     52
02 April     53
02 April Per Nils Utsi 07 54
02 April EIMK 03 55
03 April Per Nils Utsi 08 56
03 April Piera Mosebakken 03 57
04 April Per Nils Utsi 08 58
04 April Solveig Skum Solbakken 02 59
04 April Piera Mosebakken 04 60
04 April Per Nils Utsi 09 61
04 April     62
04 April     63
04 April     64
04 April     65
04 April     66
04 April Jo Espen Thomassen 03 67
05 April Per Nils Utsi 10 68
05 April     69
05 April     70
05 April Piera Mosebakken 05 71
06 April Piera Mosebakken 06 72
07 April Piera Mosebakken 07 73
07 April     74
07 April     75
08 April Piera Mosebakken 08 76
08 April EIMK 04 77
08 April     78
08 April     79
08 April     80
08 April     81
09 April Piera Mosebakken 09 82
09 April EIMK 05 83
10 April Piera Mosebakken 10 84
10 April Piera Mosebakken 11 85
11 April     86
11 April Piera Mosebakken 12 87
12 April Piera Mosebakken 13 88
13 April Piera Mosebakken 14 89
14 April Piera Mosebakken 15 90
15 April Piera Mosebakken 16 91
17 April     92
20 April Wenche H Solbakken 06 93
20 April Inger Lise Nordsletta 04 94
21 April Eivind Strømeng 01 95
21 April     96
21 April     97
23 April Eivind Strømeng 02 98
23 April     99
23 April + hund   100
23 April     101
25 April Piera Mosebakken 17 102
27 April     103
25 April     104
25 April     105
25 April     106
26 April Trine B 01 107
26 April Kjetil A 01 108
26 April     109
27 April Piera Mosebakken 18 110
28 April     111
29 April Piera Mosebakken 19 112
30 April     113
30 April     114
30 April     115
30 April     116
30 April     117
  70 ganger er det skrevet i boka i april    
Mai      
01 Mai Piera Mosebakken 20 118
01 Mai Eivind Strømeng 03 119
02 Mai     120
02 Mai     121
02 Mai     122
02 Mai     123
02 Mai     124
02 Mai     125
02 Mai Piera Mosebakken 21 126
02 Mai   og hund   127
02 Mai     128
02 Mai     129
02 Mai 01   130
03 Mai Piera Mosebakken 22 131
03 Mai     132
03 Mai Trine B 02 133
03 Mai Kjetil A 02 134
04 Mai Piera Mosebakken 23 135
04 Mai Eivind Strømeng 04 136
04 Mai     137
04 Mai     138
04 Mai     139
05 Mai Piera Mosebakken 24 140
05 Mai     141
05 Mai Wenche Helene Solbakken 07 142
05 Mai Inger Lise Nordsletta 05 143
06 Mai Piera Mosebakken 25 144
06 Mai     145
06 Mai     146
07 Mai Piera Mosebakken 26 147
07 Mai Eivind Strømeng 05 148
07 Mai Piera Mosebakken   27 149
08 Mai Piera Mosebakken 28 150
06 Mai     151
09 Mai     152
09 Mai Piera Mosebakken 29 153
09 Mai     154
09 Mai     155
09 Mai     156
09 Mai     157
09 Mai     158
09 Mai     159
09 Mai     160
09 Mai     161
09 Mai     162
09 Mai     163
09 Mai     164
09 Mai 01   165
09 Mai     166
09 Mai 16 personer vært på Haldi 09 mai   167
10 Mai Piera Mosebakken 30 168
10 Mai Laila Kristine Skum 01 169
10 Mai Trine B 03 170
10 Mai Kjetil A 03 171
10 Mai     172
10 Mai     173
10 Mai     174
10 Mai     175
10 Mai     176
12 Mai Eivind Strømeng 06 177
12 Mai Piera Mosebakken 31 178
12 Mai Piera Mosebakken 32 179
12 Mai     180
12 Mai     181
13 Mai Piera Mosebakken 33 182
13 Mai     183
13 Mai     184
13 Mai Per Nils Utsi 11 185
13 Mai     186
13 Mai     187
13 Mai     188
13 Mai     189
13 Mai     190
14 Mai Piera Mosebakken 34 191
14 Mai Piera Mosebakken 35 192
14 Mai Jesper Lindstrøm 01 193
15 Mai Piera Mosebakken 36 194
15 Mai Eivind Strømeng 07 195
15 Mai     196
15 Mai     197
15 Mai Piera Mosebakken + Mery 37 198
16 Mai Piera Mosebakken + Mery 38 199
16 Mai     200
16 Mai Per Nils Utsi 12 201
16 Mai     202
16 Mai     203
16 Mai     204
16 Mai     205
16 Mai     206
17 Mai Eivind Strømeng 08 207
17 Mai Piera Mosebakken 39 208
17 Mai     209
17 Mai     210
17 Mai     211
17 Mai     212
17 Mai     213
17 Mai Trine B 04 214
17 Mai Kjetil A 04 215
17 Mai     216
17 Mai     217
17 Mai Piera Mosebakken 40 218
18 Mai Piera Mosebakken 41 219
18 Mai Eivind Strømeng 09 220
18 Mai Thorill Mikkelsen 01 221
18 Mai Heidi M Aslaksen 02 222
18 Mai Inger Lise Nordsletta 06 223
19 Mai Piera Mosebakken 42 224
19 Mai Jan Amundsen 01 225
19 Mai Marit E Amundsen 01 226
19 Mai     227
19 Mai     228
19 Mai     229
19 Mai Piera Mosebakken 43 230
20 Mai     231
20 Mai Piera Mosebakken 44 232
20 Mai Jan Amundsen 02 233
20 Mai Marit E Amundsen 02 234
21 Mai Eivind Strømeng 10 235
21 Mai Piera Mosebakken 45 236
21 Mai     237
21 Mai Jo Espen Thomassen 04 238
22 Mai Piera Mosebakken 46 239
23 Mai Eivind Strømeng 11 240
23 Mai     241
23 Mai     242
23 Mai     243
23 Mai Pål Even Thomassen 01 244
23 Mai     245
23 Mai     246
23 Mai Piera Mosebakken 47 247
23 Mai     248
23 Mai     249
23 Mai     250
23 Mai     251
23 Mai     252
23 Mai     253
23 Mai     254
23 Mai     255
23 Mai     256
23 Mai Jon Egil Olli 01 257
23 Mai     258
23 Mai Per Nils Utsi 13 259
24 Mai     260
24 Mai     261
24 Mai Piera Mosebakken 48 262
24 Mai     263
24 Mai     264
24 Mai Per Nils Utsi 14 265
24 Mai Piera Mosebakken 49 266
24 Mai Trine B 05 267
24 Mai Kjetil A 05 268
24 Mai     269
24 Mai     270
24 Mai Piera Mosebakken 50 271
24 Mai     272
24 Mai Inger Lise Nordsletta 07 273
24 Mai Wenche H Solbakken 08 274
24 Mai Heidi M Aslaksen 03 275
24 Mai     276
24 Mai     277
24 Mai     278
24 Mai Jo Espen Thomassen 05 279
25 Mai Eivind Strømeng 12 280
25 Mai Piera Mosebakken 51 281
26 Mai Piera Mosebakken 52 282
26 Mai Piera Mosebakken 53 283
26 Mai Inger Lise Nordsletta 08 284
26 Mai Heidi M Aslaksen 04 285
26 Mai Wenche H Solbakken 09 286
26 Mai     287
26 Mai     288
26 Mai     289
26 Mai Jo Espen Thomassen 06 290
27 Mai Piera Mosebakken 54 291
27 Mai     292
27 Mai     293
28 Mai Thorild Mikkelsen 02 294
28 Mai Heidi M Aslaksen 05 295
28 Mai Piera Mosebakken 55 296
29 Mai     297
29 Mai     298
29 Mai     299
29 Mai     300
29 Mai     301
30 Mai Piera Mosebakken 56 302
30 Mai     303
30 Mai     304
30 Mai     305
30 Mai     306
30 Mai     307
30 Mai     308
30 Mai     309
30 Mai     310
30 Mai     311
30 Mai Ragnhild Rasmussen 01 312
30 Mai Bjørnar Rasmussen 01 313
30 Mai     314
30 Mai     315
30 Mai     316
30 Mai     317
30 Mai     318
30 Mai     319
31 Mai Eivind Strømeng 13 320
31 Mai Piera Mosebakken 57 321
31 Mai     322
31 Mai     323
31 Mai     324
31 Mai     325
31 Mai Solveig S Solbakken 03 326
31 Mai Trine B 06 327
31 Mai Kjetil A 06 328
31 Mai     329
31 Mai     330
31 Mai     331
  214 ganger er det blitt skrevet i boka i mai    
Juni      
01 Juni Piera Mosebakken 58 332
01 Juni     333
01 Juni     334
01 Juni Ingrid G Eira 01 335
01 Juni Anni G Somby 01 336
01 Juni Synnøve Olsen 01 337
01 Juni     338
01 Juni     339
01 Juni     340
01 Juni     341
01 Juni     342
01 Juni     343
02 Juni Piera Mosebnakken 59

344

       
02 Juni Laila K Skum 02 345
02 Juni Wenche H Solbakken 10 346
02 Juni     347
02 Juni Arve Vanvik 01 348
02 Juni     349
02 Juni     350
02 Juni     351
02 Juni     352
02 Juni     353
02 Juni     354
03 Juni Piera Mosebakken 60 355
03 Juni     356
03 Juni     357
03 Juni     358
03 Juni     359
03 Juni     360
03 Juni     361
03 Juni     362
04 Juni Eivind Strømeng 14 363
04 Juni     364
04 Juni Piera Mosebakken 61 365
04 Juni     366
04 Juni     367
05 Juni Piera Mosebakken 62 368
05 Juni     369
05 Juni     370
05 Juni     371
06 Juni     372
06 Juni     373
06 Juni     374
06 Juni Piera Mosebakken 63 375
06 Juni     376
06 Juni     377
06 Juni     378
06 Juni     379
06 Juni     380
06 Juni Piera Mosebakken 64 381
06 Juni Kirsten Wirkola 03 382
06 Juni Piera Mosebakken 65 383
06 Juni     384
06 Juni     385
06 Juni     386
06 Juni     387
06 Juni     388
06 Juni     389
06 Juni     390
07 Juni Piera Mosebakken 66 391
07 Juni Trine B 07 392
07 Juni Kjetil A 07 393
07 Juni     394
07 Juni     395
07 Juni     396
07 Juni     397
07 Juni     398
07 Juni     399
07 Juni     400
07 Juni     401
07 Juni     402
07 Juni     403
08 Juni Piera Mosebakken 67 404
08 Juni Eivind Strømeng 15 405
08 Juni     406
08 Juni Jo Espen Thomassen 07 407
09 Juni Piera Mosebakken 68 408
09 Juni     409
09 Juni     410
09 Juni     411
09 Juni     412
10  Juni     413
10 Juni     414
10 Juni     415
10 Juni     416
10 Juni     417
10 Juni Piera Mosebakken 69 418
10 Juni Laila K Skum 03 419
10 Juni     420
10 Juni     421
10 Juni     422
10 Juni     423
11 Juni     424
11 Jun i     425
11 Juni Piera Mosebakken 70 426
11 Juni     427
11 Juni     428
11 Juni     429
12 Juni Piera Mosebakken 71 430
12 Juni     431
12 Juni     432
13 Juni Piera Mosebakken 72 433
13 Juni     434
13 Juni     435
13 Juni     436
13 Juni     437
13 Juni Inger Lise Nordsletta 09 438
14 Juni Piera Mosebakken 73 439
14 Juni     440
14 Juni Trine B 08 441
14 Juni Kjetil A 08 442
14 Juni     443
14 Juni     444
15 Juni Piera Mosebakken 74 445
15 Juni     446
15 Juni     447
15 Juni     448
15 Juni     449
15 Juni EIMK 05 450
16 Juni     451
16 Juni Piera Mosebakken 75 452
16 Juni EIMK 06 453
16 Juni Jo Espen Thomassen 08 454
16 Juni     455
17 Juni Eivind Strømeng 16 456
17 Juni Piera Mosebakken 76 457
17 Juni     458
17 Juni     459
17 Juni     460
17 Juni     461
17 Juni     462
17 Juni     463
18 Juni Piera Mosebakken kl.09.30 77 464
18 Juni Piera Mosebakken kl.11.00 med Mery 78 465
18 juni     466
18 Juni     467
18 Juni     468
18 Juni     469
18 Juni     470
18 Juni EIMK 07 471
19 Juni Piera Mosebakken kl.10.00 + Mery 79 472
19 Juni Piera Mosebakken kl.10.46 + Mery 80 473
19 Juni     474
19 Juni     475
19 Juni Eivind Strømeng 17 476
20 Juni Piera Mosebakken kl.10.00 81 477
20 Juni     478
20 Juni Piera Mosebakken kl.13.10 82 479
20 Juni EIMK 08 480
20 Juni Piera Mosebakken kl.23.35 83 481
21 Juni     482
21 Juni     483
21 Juni Piera Mosebakken 84 484
21 Juni     485
21 Juni     486
21 Juni     487
21 Juni     488
22 Juni Piera Mosebakken 85 489
22 Juni     490
22 Juni     491
22 Juni Nummer 6666 siden 29 juni 2011   492
23 Juni Piera Mosebakken 86 493
23 Juni     494
23 Juni     495
23 Juni Per Nils Utsi 15 496
23 Juni     497
23 Juni     498
23 Juni     499
23 Juni     500
24 Juni Piera Mosebakken 87 501
24 Juni     502
24 Juni     503
25 Juni Piera Mosebakken 88 504
25 Juni     505
25 Juni     506
25 Juni Piera Mosebakken 89 507
25 Juni     508
25 Juni     509
25 Juni     510
26 Juni Piera Mosebakken kl.11.25 90 511
26 Juni     512
26 Juni     513
26 Juni Piera Mosebakken kl.2055 91 514
27 Juni     515
27 Juni     516
27 Juni     517
27 Juni     518
27 Juni     519
27 Juni     520
27 Juni     521
27 Juni     522
28 Juni     523
28 Juni Piera Mosebakken 92 524
28 Juni Wenche H Solbakken 11 525
28 Juni Heidi M Aslaksen 06 526
28 Juni     527
29 Juni Wenche H Solbakken 12 528
29 Juni Heidi M Aslaksen 07 529
29 Juni     530
29 Juni     531
29 Juni Piera Mosebakken 93 532
29 Juni     533
29 Juni     534
29 Juni Eivind Strømeng 18 535
29 Juni     536
29 Juni     537
29 Juni     538
30 Juni Piera Mosebakken kl.08.30 94 539
30 Juni     540
30 Juni     541
30 Juni Piera Mosebakken 95 542
30 Juni     543
30 Juni     544
30 Juni Heidi M Aslaksen 08 545
30 Juni     546
30 Juni     547
  216 ganger er det skrevet i boka i Juni    
Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli    
01 Juli     548
01 Juli     549
01 Juli Piera Mosebakken  kl.11.25 96 550
01 Juli Piera Mosebakken kl.12.40 97 551
01 Juli Piera Mosebakken kl.13.20 98 552
01 Juli Piera Mosebakken kl.14.20 99 553
01 Juli Piera Mosebakken kl.15.30 100 554
01 Juli     555
01 Juli     556
01 Juli     557
02 Juli     558
02 Juli     559
02 Juli     560
02 Juli     561
02 Juli     562
02 Juli Heidi M Aslaksen 09 563
03 Juli     564
05 Juli     565
05 Juli     566
05 Juli Piera Mosebakken 101 567
06 Juli     568
06 Juli     569
06 Juli     570
06 Juli     571
07 Juli     572
07 Juli Eivind Strømeng 19 573
7 Juli     574
8 Juli     575
8 Juli     576
8 Juli     577
9 Juli Piera Mosebakken 102 578
9 Juli     579
9 Juli     580
9 Juli     581
10 Juli Piera Mosebakken 103 582
11 Juli Eivind Strømeng 20 583
11 Juli Piera Mosebakken 104 584
11 Juli     585
11 Juli     586
13 Juli     587
13 Juli     588
13 Juli     589
14 Juli Piera Mosebakken 105 590
14 Juli     591
15 Juli Piera Mosebakken 106 592
15 Juli     593
15 Juli     594
15 Juli     595
15 Juli     596
15 Juli     597
16 Juli N   598
16 Juli S   599
17 Juli     600
17 Juli     601
17 Juli     602
17 Juli     603
17 Juli     604
17 Juli     605
18 Juli     606
19 Juli     607
19 Juli     608
19 Juli     609
19 Juli     610
20 Juli     611
20 Juli     612
20 Juli     613
20 Juli     614
20 Juli     615
20 Juli     616
20 Juli     617
20 Juli     618
20 Juli     619
20 Juli     620
20 Juli     621
20 Juli     622
20 Juli     623
21 Juli Piera Mosebakken 107 624
21 Juli     625
21 Juli     626
21 Juli     627
21 Juli     628
23 Juli     629
23 Juli     630
23 Juli     631
23 Juli     632
23 Juli     633
23 Juli     634
23 Juli     635
23 Juli     636
23 Juli     637
23 Juli     638
23 Juli     639
23 Juli Piera Mosebakken 108 640
23 Juli     641
23 Juli     642
24 Juli Piera Mosebakken 109 643
24 Juli     644
24 Juli     645
26 Juli Piera Mosebakken 110 646
      647
      648
      649
      650
28 Juli Eivind Strømeng 21 651
28 Juli Inger Lise Nordsletta 10 652
28 Juli     653
28 Juli     654
29 Juli     655
30 Juli Piera Mosebakken 111 656
30 Juli     657
30 Juli     658
31 Juli Piera Mosebakken 112 659
31 Juli     660
31 Juli     661
31 Juli     662
31 Juli     663
31 Juli     664
31 Juli     665
  Juli 112    
  August  August  August    
01 Aug     666
01 Aug Jon Egil Olli   667
02 Aug Piera Mosebakken 113 668
03 Aug Piera Mosebakken 114 669
04 Aug Piera Mosebakken 115 670
04 Aug     671
05 Aug     672
05 Aug     673
05 Aug     674
05 Aug     675
05 Aug     676
05 Aug     677
05 Aug     678
05 Aug     679
05 Aug     680
05 Aug     681
05 Aug     682
05 Aug     683
06 Aug Piera Mosebakken 116 684
7 Aug     685
7 Aug     686
7 Aug Piera Mosebakken 117 687
8 Aug Piera Mosebakken 118 688
8 Aug     689
8 Aug Piera Mosebakken 119 690
9 Aug     691
9 Aug     692
9 Aug     693
11 Aug Piera Mosebakken 120 694
11 Aug     695
14 Aug     696
14 Aug     697
14 Aug     698
14 Aug     699
16 Aug     700
16 Aug Eivind Strømeng 22 701
16 Aug     702
16 Aug     703
17 Aug     704
17 Aug     705
17 Aug Piera Mosebakken 121 706
18 Aug     707
18 Aug     708
18 Aug     709
22 Aug     710
22 Aug     711
22 Aug     712
23 Aug Trine B 09 713
23 Aug Kjetil A 09 714
23 Aug     715
23 Aug     716
23 Aug     717
23 Aug     718
23 Aug     719
24 Aug Piera Mosebakken 122 720
24 Aug Morten M   (6895)   721
24 Aug     722
24 Aug     723
24 Aug Kjetil A 10 724
24 Aug Trine B 10 725
25 Aug     726
25 Aug     727
25 Aug     728
26 Aug     729
26 Aug     730
27 Aug     731
27 Aug     732
27 Aug     734
27 Aug     735
28 Aug     736
28 Aug     737
28 Aug     738
28 Aug     739
28 Aug        740
29 Aug     741
29 Aug     742
29 Aug     743
29 Aug Piera Mosebakken 123 744
29 Aug     745
29 Aug     746
    August 82  Totalt siden 29 juni 2011(6920)    
       
  September   September Septembere    
1 Sept Piera Mosebakken 124 747
2 Sept Piera Mosebakken 125 748
4 Sept Piera Mosebakken 126 749
4 Sept     750
4 Sept     751
4 Sept     752
5 Sept Piera Mosebakken 127 753
5 Sept Piera Mosebakken 128 754
6 Sept Piera Mosebakken 129 755
7 Sept     756
7 Sept     757
7 Sept     758
7 Sept     759
8 Sept Piera Mosebakken 130 760
9 Sept Piera Mosebakken 131 761
10 Sept Piera Mosebakken 132 762
10 Sept Eivind Strømeng 23 763
11 Sept     764
11 Sept Piera Mosebakken 133 765
12 Sept     766
12 Sept Piera Mosebakken 134 767
12 Sept     768
12 Sept     769
12 Sept     770
12 Sept     771
14 Sept Piera Mosebakken 135 772
15 Sept Piera Mosebakken 136 773
17 Sept Piera Mosebakken 137 774
18 Sept Piera Mosebakken 138 775
18 Sept Per Nils Utsi 16 776
18 Sept     777
18 Sept     778
18 Sept     779
18 Sept     780
18 Sept     781
18 Set     782
18 Sept     783
18 Sept     784
18 Sept     785
18 Sept     786
19 Sept Piera Mosebakken 139 787
19 Sept     788
19 Sept     789
19 Sept     790
19 Sept     791
20 Sept Piera Mosebakken 140 792
20 Sept Trine R Boine   793
20 Sept Kjetil Andersen   794
21 Sept Piera Mosebakken 141 795
22 Sept Piera Mosebakken 142 796
23 Sept Piera Mosebakken 143 797
24 Sept Piera Mosebakken 144 798
25 Sept     799
25 Sept Piera Mosebakken 145 800
25 Sept     801
25 Sept     802
26 Sept Piera Mosebakken 146 803
26 Sept     804
27 Sept Piera Mosebakken 147 805
28 Sept Piera Mosebakken tur 1 148 806
28 Sept Piera Mosebakken tur 2 149 807
28 Sept Piera Mosebakken tur 3 150 808
28 Sept Piera Mosebakken tur 4 151 809
28 Sept Piera Mosebakken tur 5 152 810
29 Sept Piera Mosebakken 153 811
  Oktober Oktober Oktober    
3 Okt     812
3 Okt     813
4 Okt Piera Mosebakken 154 814
1 Okt     815
2 Okt     816
2 Okt     817
4 Okt     818
4 Okt     819
4 Okt     820
4 Okt     821
4 Okt     822
4 Okt     823
6 Okt     824
6 Okt     825
6 Okt     826 (7000)
6 Okt Piera Mosebakken 155 827
8 Okt Piera Mosebakken 156 828
9 Okt     829
9 Okt     830
10 Okt Eivind Strømeng 24 831
10 Okt Piera Mosebakken 157 832
12 Okt Piera Mosebakken 158 833
12 Okt Jo Espen Thomassen 09 834
13 Okt Piera Mosebakken 159 835
14 Okt Piera Mosebakken 160 836
15 Okt Piera Mosebakken 161 837
18 Okt Piera Mosebakken 162 838
19 Okt Piera Mosebakken 163 839
20 Okt Piera Mosebakken 164 840
21 Okt Piera Mosebakken 165 841
21 Okt Eivind Strømeng 25 842
21 Okt     843
21 Okt     844
21 Okt     845
22 Okt Piera Mosebakken 166 846
22 Okt     847
23 Okt Piera Mosebakken 167 848
24 Okt     849
24 Okt     850
24 Okt Jo Espen Thomassen 10 851
26 Okt Piera Mosebakken 168 852
26 Okt     853
27 Okt Piera Mosebakken 169 854
28 Okt Piera Mosebakken 170 855
29 Okt     856
  Oktober 45 ganger skrevet i boka    
  November November November    
02 Nov Piera Mosebakken 171 857
02 Nov     858
03 Nov Piera Mosebakken 172 859
04 Nov Piera Mosebakken 173 860
05 Nov Piera Mosebakken 174 861
06 Nov Piera Mosebakken 175 862
06 Nov Jo Espen Thomassen 11 863
07 Nov Piera Mosebakken 176 864
08 Nov Piera Mosebakken 177 865
10 Nov Eivind Strømeng 26 866
12 Nov Piera Mosebakken 178 867
13 Nov     868
13 Nov     869
14 Nov Eivind Strømeng 27 870
19 Nov     871
23 Nov     872
  November 16 ganger skrevet i boka    
       
  Desember Desember Desember    
12 Des     873
       
       
       
       
       
  Desember 1 gang skrevet i boka    
    Totalt siden 29 juni 2011 (7047)